AVÍS LEGAL

DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades: l’empresa titular del domini web és BMK PROMOCIONS ESPECIALS S.L. (d’ara endavant BMK Promocions Especials), amb domicili a aquests efectes a Ctra. Nova 131, La Garriga, Barcelona, amb el número de NIF: B62052139. Correu electrònic de contacte: promo@bmk131.net del lloc web.

La data d’alta de BMK PROMOCIONS ESPECIALS SL va ser el dia 20/09/1999, constituint la seva meta com a COMERÇ D’ARTICLES PUBLICITARIS. Aquesta empresa està classificada dins del CNAE a la categoria 7311 – Agències de publicitat. BMK PROMOCIONS ESPECIALS SL es troba dins de la classificació SIC amb el número 7311. L’empresa BMK PROMOCIONS ESPECIALS SL està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona i té en el BORME 20 actes.

USUARIS

En accedir i/o utilitzar aquest portal de BMK PROMOCIONS ESPECIALS, l’usuari adquireix la condició d’USUARI, qui accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús reflectides aquí. Aquestes condicions són aplicables independentment de les condicions generals de contractació que, si s’escau, siguin obligatòries.

ÚS DEL PORTAL

https://www.bmk131.net proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “els continguts”) a Internet pertanyents a BMK PROMOCIONS ESPECIALS o als seus llicenciants als quals l’USUARI pugui tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

En aquest registre l’USUARI serà responsable de proporcionar informació verídica i legal. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que el Nom de l’empresa creadora del lloc web ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a (i) incórrer en activitats il·lícites, ilegals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Nom de l’empresa creadora del lloc web, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar les comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. Nom de l’empresa creadora del lloc web es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, BMK PROMOCIONS ESPECIALS no serà responsable de les opinions expressades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

PROTECCIÓ DE DADES

BMK PROMOCIONS ESPECIALS compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i altra normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un ús correcte i tractament de les dades personals de l’usuari. Per a això, juntament amb cada formulari de recollida de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar a promo@bmk131.net, farà saber a l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-lo de la responsabilitat del fitxer creat, l’adreça del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers en el seu cas.

A més, BMK PROMOCIONS ESPECIALS informa que dóna compliment a la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials en cada moment.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

A BMK PROMOCIONS ESPECIALS per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de BMK PROMOCIONS ESPECIALS o bé dels seus llicenciants.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de BMK PROMOCIONS ESPECIALS. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de BMK PROMOCIONS ESPECIALS. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de BMK PROMOCIONS ESPECIALS.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

BMK PROMOCIONS ESPECIALS no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar-se, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

MODIFICACIONS

BMK PROMOCIONS ESPECIALS es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts com els serveis que es prestin a través del mateix com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

ENLLAÇOS

En el cas que a http://www.bmk131.net es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, BMK PROMOCIONS ESPECIALS no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas BMK PROMOCIONS ESPECIALS assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet.

De la mateixa manera, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D’EXCLUSIÓ

BMK PROMOCIONS ESPECIALS es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, als usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

GENERALITATS

BMK PROMOCIONS ESPECIALS perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol ús indegut del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

BMK PROMOCIONS ESPECIALS podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.

La vigència de les esmentades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins a ser degudament publicades que siguin modificades per altres.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre BMK PROMOCIONS ESPECIALS i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.