Avís Legal - BMK Promocions Especials SLU

CAT | CAST
REGAL PROMOCIONAL
Go to content

Avís Legal

Contacte > Avís Legal
AVÍS LEGAL

Mitjançant aquesta pàgina web es facilita l'accés al portal web de BMK Promocions Especials SL El fet de connectar-se a aquesta pàgina web implica l'acceptació d'aquest Avís Legal. Fem saber que respectem i observem les obligacions legals vigents al que també es compromet qui accedeixi al present web per a això declinem qualsevol tipus de responsabilitat en cas contrari. En cas que volguessin posarse en contacte amb nosaltres en relació al present avís legal s'haurà d'enviar una carta per correu postal indicant la següent referència: BMK Promocions Especials SL: Avís Legal, a l'adreça: Ctra Nova 131B, Apartat de Correus 182, 08530 La Garriga (Barcelona) o bé enviant un mail a administracio@bmk131.net Política de Protecció de Dades: En el cas que ens faciliti les seves dades personals l'informem que complim la normativa de protecció de dades en la seva totalitat i que tan sols les utilitzarem per enviar informacions relacionades amb les activitats o serveis demanats. Així mateix l'informem que podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició, dirigint-se per escrit a l'adreça/mail detallats en l'apartat anterior indicant la referència: Protecció de Dades. Propietat Intel.lectual: BMK Promocions Especials SL es reserva tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts del portal i queden prohibits l'explotació, modificació, reproducció, difusió, transformació, distribució, transmissió per qualsevol mitjà, posterior publicació, exhibició, comunicació pública o representació total o parcial sense la nostra autorització prèvia, expressa i per escrit. Exclusió de responsabilitat: BMK Promocions Especials SL declina qualsevol tipus de responsabilitat que es pogués derivar per un incorrecte ús per part dels internautes, així com per virus o problemes de connexió, disponibilitat o continuïtat ja sigui a la nostra pàgina web oa algun dels portals que apareguin com hipervincles a la nostra web. Respecte els links o híper enllaços declinem tota responsabilitat per aquells que remetin a la nostra pàgina web i en el cas d'aquells que apareguin a la nostra pàgina la connexió ho faran a títol informatiu. Qualsevol document que aparegui a la nostra web tindrà caràcter informatiu, per la qual cosa declinem qualsevol responsabilitat al respecte. Possibilitat de Modificació: BMK Promocions Especials SL es reserva el dret a modificar en qualsevol moment i sense previ avís l'avís legal. Llei aplicable i jurisdicció: Per a qualsevol controvèrsia relacionada amb el present avís legal les parts accepten la submissió expressa als jutjats de Barcelona (Espanya) i la legislació estatal i catalana corresponent. BMK Promocions Especials SLU Carretera Nova 131 08530 La Garriga (Barcelona) T./ 938 605 525 B62052139 © 2021 BMK Promocions Especials S.L.. Tots els drets reservats
Back to content